Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Ön İnceleme ve Analiz Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Firmanızın farklı boyutlarda analizlerini gerçekleştiriyor, bu kapsamda güçlü yanlarınız ile gelişime açık alanlarınızı belirliyoruz.

Farklı Boyutlarda Mevcut Durum Analizi

Ön inceleme ve analiz sürecinde şirketimiz tarafından geliştirilen “Five dimensional assessment method” aracını kullanıyoruz. Firmanız için en önemli beş boyutu sizlerle birlikte belirleyerek bu beş boyutta (ör. strateji, insan kaynakları, satış ve pazarlama, üretim, dijitalleşme) kurumunuzu detaylı olarak analiz ediyoruz. Firmanızın bize bu süreçte atadığı koordinatör (şirketinizi iyi bilen, süreçlere hakim olan) ile görüşüyor, şirketiniz hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi topluyoruz. Söz konusunu bilgileri toplarken şirketinizin web sitesi, sosyal medya kanalları, tanıtım materyalleri ve basında / internette sizinle ilgili çıkmış haberleri, yazı ve yorumlardan faydalanıyoruz. Sonrasında size özel bir soru seti çıkarıyor, gerçekleştireceğimiz görüşmelerin detaylı takvimini koordinatör ile birlikte belirliyoruz. Firmanızı yerinde ziyaret ederek üst düzey yöneticilerle ve seçili çalışanlarla yaptığımız görüşmeler sonrasında kurumunuza özel mevcut durum analizini tamamlamış oluyoruz.

Güçlü Yanların ve Gelişime Açık Alanların Belirlenmesi

Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde farklı boyutlarda detaylı analiz yaparak şirketinizin güçlü ve gelişime açık yönlerini belirliyoruz. Söz konusu alanları belirlerken sizi globaldeki ve Türkiye’deki rakiplerinizle kıyaslıyor, hangi alanlarda daha iyi olabileceğinizi analitik hesaplamalar sonrasında belirliyoruz. Firmanın üst yönetimine bulgularımızı raporluyor, üst yönetim ile birlikte aksiyon planını çıkartıyoruz.

Alınması Gereken Aksiyonların (Kısa, Orta, Uzun Vade) Tanımlanması

Gelişime açık yönler için çözüm önerileri ve aksiyonları kısa, orta ve uzun vade olarak gruplandırıyor, üst yönetimin de dahil olduğu bir toplantıda bir yıllık (veya altı aylık) yol haritasını çıkartıyoruz. Toplantıda yol haritası üzerinden geçerek hangi aksiyonun ne şekilde gerçekleşebileceğini ve bunları yapmak için ihtiyaç duyulan kaynakları belirliyoruz. İstenmesi durumunda yol haritasının uygulama aşamasında da kurumun yanında yer alıyor, değişimi birlikte yönetiyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross