Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
BeNova Consulting olarak, kurumunuzun dijital dönüşüm sürecini yönlendiriyor, dijital olgunluğunuzu artırarak sizi geleceğe hazırlıyoruz.

Modern iş dünyasında, dijital dönüşüm sadece bir seçenek değil, zorunluluktur. BeNova Consulting olarak, kurumunuzun dijital dönüşüm sürecini yönlendiriyor, dijital olgunluğunuzu artırarak sizi geleceğe hazırlıyoruz.

Dijital Olgunluk Analizinin Yapılması

Dijital dönüşüm, uzun bir yolculuktur ve bu yolculuğa çıkmadan önce, nereye gitmek istediğinizi ve hangi yoldan gideceğinizi belirlemek çok büyük önem taşır. Bu nedenle şu anda dijital dönüşümün neresinde olduğunuzu bilmeniz, nereye gitmek istediğinizi belirlemeniz ve hangi yoldan gideceğinizi önceden planlamanız çok önemlidir. Ancak bu hazırlıkları yaptıktan sonra çıkılacak bir dijital dönüşüm yolculuğunda başarılı olabilirsiniz. Bu kapsamda, öncelikli olarak tüm kurum çalışanlarına, kuruma özel hazırlanmış bir öz değerlendirme anketi gönderiyor ve kurum çalışanları gözünden dijitalleşme seviyesini gözlemliyoruz. Öz değerlendirme anketinin ardından, danışmanlarımız ile yerinde dijital olgunluk çalışması yapıyoruz.

Dijital Dönüşüm Projelerinin Belirlenmesi

Dijital olgunluk analizi tamamlandıktan sonra kurumun dijital karnesini ortaya çıkartmış oluyoruz. Anket sonuçlarını ve kurumun dijital karnesini kurumun üst yönetimiyle vizyon çalıştayında paylaşıyoruz. Söz konusu çalıştayda; kurumun mevcut durumunu, ulaşmak istediği nihai durumu ve stratejik hedefleri ile amaçlarını görüşüyoruz. Vizyon çalıştayında elde edilen çıktılarla birlikte, potansiyel gelişim alanlarını belirliyor, söz konusu gelişim alanlarına yönelik alınması gereken aksiyonlar ve gerçekleştirilebilecek projeleri (kuruma uygun dijitalleşme araçlarını) tanımlıyoruz. Belirlenen tüm projelerin kapsamı ve olası kazançlarını belirliyoruz. Söz konusu projeleri etki (impact) ve harcanacak efor eksenlerinde, 1’den 5’e kadar puanlayarak matrise yerleştiriyor, öncelikli proje matrisini üst yönetime raporluyoruz. Ardından kurum üst yönetimiyle birlikte, pilot uygulamaya geçecek proje (projeler) ve sonrasında uygulanabilecek projeleri belirliyoruz.

Dijital Dönüşüm Sürecine Destek Olunması

Uygulama sürecine geçildiğinde, ilk olarak kurum içinde bir proje ofisi kuruyoruz. İlgili farklı bölümlerden 2-3 kişinin görev alacağı proje ofisiyle birlikte, seçilen pilot projenin (projelerin) takvimi ve detaylı aksiyonlarını çıkartıyoruz. Pilot projenin hayata geçmesi için gerekli bütçe ve olası kazançları hesaplayarak üst yönetime sunuyor ve onay alıyoruz. Projenin üst yönetim tarafından takibini kolaylaştırmak adına, bir gösterge paneli (dashboard) geliştirilmesine destek oluyor ve burada gözlemlenmek isteyen tüm detayları (aksiyon başlangıç tarihi, gerçekleştirilmesi gereken tarih, sorumlusu vs.) takip edilebilir hale getiriyoruz. Pilot projenin sonuna doğru, diğer öncelikli projelerle ilgili fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyor ve üst yönetimin onayına sunuyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross