Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Kaliteli insan kaynağını organizasyona kazandırıyor ve size özel performans yönetim sistemini tasarlıyoruz.

Uygun Yeteneklerin Kuruma Kazandırılması

Öncelikli olarak hizmet sağladığımız kurumun kurum kültürü, değerleri ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaçları analiz ediyoruz. İhtiyaç duyulan uygun adaya ulaşmak için görev/iş tanımlarını inceleyerek aranılan profilin özelliklerini tespit ediyoruz. BeNova Human Capital yapılanmamız ile zengin aday veri tabanı ve ilanlarımız kanalıyla ulaştığımız uygun adaylara görüşme teklifinde bulunuyor, sizin ön mülakatlarda zaman kaybetmenizi önlüyoruz. Uygun adaylarla kurum kültürü ve aranılan yetkinlikler kapsamında görüşmeler gerçekleştirerek sizler için en uygun adayları kısa listeye alıyoruz. Sonrasında, görüşmesi gerçekleşen ve aranılan özelliklere en uygun adaylar hakkında rapor hazırlayarak düşüncelerimizi üst yönetime iletiyoruz. Uygun görülen adayları ilgili şirket yetkilileri ile tanıştırarak uygun görülmesi halinde adayların referans taramalarını da gerçekleştiriyoruz.

Performans Yönetim Sistemi Tasarlanması

Kurumun bulunduğu sektör dinamikleri ve hızla değişen iç/dış koşullara adaptasyonu sağlayarak daha çevik ve verimli bir organizasyon ile kurumun amaçladığı vizyonuna ulaşmasını sağlayacak en doğru performans yönetim modelini tasarlıyor ve geribildirim kültürünü oluşturuyoruz. Yeni nesil performans yönetim sistemi olan OKR (“Objectives and Key Results”) modelinin kuruma özgü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle taklit edilemez ve kurumun kültüründen beslenerek yaşayan size özel bir mekanizma tasarlıyoruz.

Organizasyonel Dönüşüm

Firmanın bulunduğu piyasa koşulları, yer aldığı sektör, kurumun kültürü ve değerleri, misyon ve vizyonu, stratejileri ile bağlantılı olarak hedeflerine ulaşması için en yalın organizasyon yapısını tasarlıyoruz. Kurum içerisinde çalışanların kimlere bağlı olduğu, görevi, sorumluluğu, yetkileri ve gerekli niteliklerini içeren belirli bir formatta görev tanımlarını sizlerle birlikte oluşturuyoruz. Ardından, kurumun iş sonuçlarına etki etmesini sağlayan pozisyonların daha etkin yönetimini verimli bir şekilde sürdürebilmek adına ortak hedeflere odaklanan pozisyonların sınıflanmasını sağlıyoruz. Süreç odaklı tüm uygulamalarda iyi tasarlanmış verimli süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Söz konusu süreçleri sizler için tasarlıyor, bununla birlikte süreçte yer alan her adımda pozisyonların rollerinin açık bir şekilde tanımlanması için Rol / Sorumluluk (RACI) matrislerini oluşturuyoruz.

Çalışan Yetkinliğinin Artırılması

En değerli varlığınız olan çalışanlarınızın amaçlanan vizyon için hazırlanmasına destek oluyor ve çalışanların kariyer beklentilerini karşılamak adına çalışanların potansiyellerini tespit ediyoruz. Söz konusu potansiyellerini geliştirmeleri için gelişim planlarını ve eğitimleri tasarlıyor, organizasyonda açık pozisyonlara hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Çalışan Motivasyonunun Artırılması

Başarılı bir işveren markası olmanız adına, kurumunuzun güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit ediyoruz. Elde edilen bilgiler ışığında, gelişim için yol haritanızı belirliyor, çalışanlarınızın sizin firmanızda huzurlu ve tatmin edici bir çalışan deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross