Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Turquality Programı Nedir?

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Turquality programı, Türkiye’nin ihracatı teşvik eden bir destek programıdır. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bu program, Türk markalarının uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarını amaçlar. Turquality programı, markalara uluslararası pazarda daha iyi bir konum kazanmaları için çeşitli destek ve hizmetler sunar. Bu destekler arasında finansal yardımlar, eğitimler, pazarlama desteği ve stratejik planlama gibi unsurlar bulunur. Ayrıca, markalar uluslararası fuarlara katılım gibi etkinliklerde desteklenirler. Turquality, Türk markalarının küresel arenada daha güçlü bir varlık olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir programdır.

Turquality destek programı çerçevesinde markalar, çeşitli destek ve hizmetlerden faydalanabilirler. Bu destekler aşağıda listelenmiştir:

Finansal Destek: Markalar, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için belirli faaliyetler için finansal destek alabilirler. Bu destek, fuar katılımları, pazarlama faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları gibi alanları kapsayabilir.

Eğitim ve Danışmanlık: Markalar, uluslararası pazarlara açılmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmek amacıyla eğitim programlarına ve danışmanlık hizmetlerine erişebilirler.

Tanıtım ve Pazarlama: Markalar, uluslararası pazarlarda tanıtım yapmak ve markalarını daha geniş bir kitleye duyurmak için çeşitli pazarlama ve iletişim destekleri alabilirler.

Stratejik Planlama: Markalar, uluslararası pazarlarda büyümek için stratejik planlama, pazar analizi ve hedef pazar seçimi konularında destek alabilirler.

Kalite ve Sürdürülebilirlik: Markaların kalite standartlarını yükseltmeleri ve sürdürülebilir üretim ve iş yapma modelleri oluşturmaları konusunda destek sağlanabilir.

Yurtdışı Fuar ve Organizasyon Katılımları: Markalar, Turquality programı çerçevesinde uluslararası fuarlara ve etkinliklere katılım sağlayarak ürünlerini ve markalarını uluslararası alanda tanıtarak potansiyel iş ortaklarıyla bağlantı kurabilirler.

İletişim Formu
magnifiercross
×