Stratejik Plan Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Stratejik planlama, bir şirketin mevcut durumu ile hedefleri arasında bir köprü oluşturmayı sağlar.

Stratejik planlama, bir şirketin mevcut durumu ile hedefleri arasında bir köprü oluşturmayı sağlar. Bu, şirketin uzun vadeli hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşması için gereken stratejileri geliştirmesine yardımcı olur. Stratejik planlama danışmanlığı, bu süreci yönlendirmek ve işletmelere gelecekteki yol haritasını çizmeleri için gereken bilgi ve araçları sağlamaktadır.

Stratejik Plan Hazırlanması

Firmalar ve tüm kurumlar için kurumsallaşma adına atılmasın gereken en önemli adımlardan bir tanesi stratejik planın hazırlanmasıdır. Stratejik plan sadece yazılmakla kalmamalı, kurumun her zaman inceleyeceği bir başucu kitabı olmalıdır. Stratejik planı hazırlarken kademeli bir yapı olarak; amaçlar, hedefler, faaliyetler ve aksiyonlar şeklinde dallanacak şekilde bir kurgu oluşturuyoruz. Stratejik planın uygulanması için sadece amaçları ve hedefleri belirlemek yetmez; faaliyetler de (büyük kurumlarda ek olarak aksiyonlar) mutlaka tanımlanmalıdır. Bu kapsamda, söz konusu faaliyetler veya aksiyonlara bölüm/kişi bazlı atamalar yapıyor, ne zamana kadar tamamlanması gerektiğini tanımlıyoruz. Bununla birlikte ulaşılması hedeflenen sayısal hedefleri de birlikte belirliyoruz. İstenmesi halinde takip mekanizmasını da oluşturarak stratejik planın sürekli canlı tutulmasını sağlıyoruz. Özetle, sadece plan yapıp bırakan değil, uygulamada da yanınızda olan bir yol arkadaşı oluyoruz.

Vizyon/Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi

Yaptığınız şeyi neden yaptığınızı (misyonunuz), nereye gitmeye çalıştığınızı (vizyonunuz) ve bunun için nasıl gideceğinizi (değerleriniz) bilmek, bir organizasyonu bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bir strateji geliştirirken başlangıçta misyonu, vizyonu ve değerleri yazmak için ciddi zaman harcamak gerekmektedir. Aksi takdirde, stratejik yön olmadığından amaçlar ve hedefleri yazarken ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda, dışarıdan bir göz olarak vizyon, misyon ve değerlerinizin belirlenmesi konusunda yol arkadaşınız oluyoruz.

Gelecek Yol Haritası Oluşturulması

Stratejik plan hazırlandıktan, vizyon/misyon ve değerler belirlendikten sonra en önemli unsur gelecek yol haritasının söz konusu stratejilere uygun olarak oluşturulmasıdır. Gelecek yol haritasını üst yönetimle birlikte oluştururken gerekli yetkinlikleri belirliyor; sektör tecrübemiz ve analitik araçlar ile uygulanabilir bir yol haritası çıkartıyoruz.

Kültürel & Organizasyonel Dönüşüm Sürecine Destek Olunması

Kültürel dönüşümün istenen ölçüde gerçekleştirilememesi kurumların yaşadığı en büyük sıkıntılardandır. Bu kapsamda, planlanan değişikliklerin şirket içi iletişimi sürdürülebilirlik için önemli unsurdur. Kültürel ve organizasyonel dönüşüm yolculuğunuzda sizinle birlikte iletişim planını hazırlıyor, değişim için vizyonu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Değişim yönetimi için alınması gereken aksiyonları sizlerle birlikte tasarlayarak takibi için gerekli mekanizmayı da oluşturuyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross