Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Organizasyonel Dönüşüm Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
BeNova Consulting olarak, sizinle yakın bir işbirliği içerisinde, firmanızın yer aldığı sektördeki derinlemesine analizini gerçekleştiriyoruz.

Bir şirketin uzun vadeli başarısını garanti altına almanın anahtarı, onun özgün piyasa koşullarını, sektörel dinamiklerini ve kurumsal kültürünü tam olarak anlamaktan geçer. Bu nedenle, bir organizasyonun gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için, onun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda en verimli yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

BeNova Consulting olarak, sizinle yakın bir işbirliği içerisinde, firmanızın yer aldığı sektördeki derinlemesine analizini gerçekleştiriyoruz. Böylece kurumunuzun kültürel değerlerini, misyon ve vizyonunu anlayarak, bu bilgileri temel alarak en yalın ve etkili organizasyon yapısını oluşturuyoruz.

Organizasyonel Yapılandırma

Firmanın bulunduğu piyasa koşulları, yer aldığı sektör, kurumun kültürü ve değerleri, misyon ve vizyonu, stratejileri ile bağlantılı olarak hedeflerine ulaşması için en yalın organizasyon yapısını tasarlıyoruz. Kurum içerisinde çalışanların kimlere bağlı olduğu, görevi, sorumluluğu, yetkileri ve gerekli niteliklerini içeren belirli bir formatta görev tanımlarını sizlerle birlikte oluşturuyoruz. Ardından, kurumun iş sonuçlarına etki etmesini sağlayan pozisyonların daha etkin yönetimini verimli bir şekilde sürdürebilmek adına ortak hedeflere odaklanan pozisyonların sınıflanmasını sağlıyoruz. Şirketinizin iş sonuçlarına en çok etki eden kritik pozisyonları saptayarak, bu pozisyonların daha verimli yönetilmesi için gereken adımları planlıyoruz.

İş Tanımlarının ve Süreçlerin Netleştirilmesi

Süreç odaklı tüm uygulamalarda iyi tasarlanmış verimli süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Şirketteki tüm çalışanlar için iş tanımlarını netleştiriyoruz. Ortaya konan stratejik hedefler doğrultusunda, farklı pozisyonları sınıflandırarak, organizasyonun genel performansını artırıcı etkileri nasıl optimize edebileceğimizi belirliyoruz. Ayrıca, bu süreçlerde yer alan tüm görevlerin, kimler tarafından nasıl gerçekleştirileceğini belirtmek adına Rol / Sorumluluk (RACI) matrislerini hazırlıyoruz. Bu matrisler, süreçlerin sorunsuz bir şekilde işlemesi için gerekli olan açıklığı ve hesap verebilirliği sağlamaktadır.

Performans Yönetim Sistemi Tasarlanması

Kurumun bulunduğu sektör dinamikleri ve hızla değişen iç/dış koşullara adaptasyonu sağlayarak daha çevik ve verimli bir organizasyon ile kurumun amaçladığı vizyonuna ulaşmasını sağlayacak en doğru performans yönetim modelini tasarlıyor ve geribildirim kültürünü oluşturuyoruz. Yeni nesil performans yönetim sistemi olan OKR (“Objectives and Key Results”) modelinin kuruma özgü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle taklit edilemez ve kurumun kültüründen beslenerek yaşayan size özel bir mekanizma tasarlıyoruz.

Çalışan Yetkinliğinin ve Çalışan Motivasyonunun Artırılması

En değerli varlığınız olan çalışanlarınızın amaçlanan vizyon için hazırlanmasına destek oluyor ve çalışanların kariyer beklentilerini karşılamak adına çalışanların potansiyellerini tespit ediyoruz. Söz konusu potansiyellerini geliştirmeleri için gelişim planlarını ve eğitimleri tasarlıyor, organizasyonda açık pozisyonlara hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Başarılı bir işveren markası olmanız adına, kurumunuzun güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit ediyoruz. Elde edilen bilgiler ışığında, gelişim için yol haritanızı belirliyor, çalışanlarınızın sizin firmanızda huzurlu ve tatmin edici bir çalışan deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross
×