Aile Şirketlerinde Dönüşüm Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
BeNova Consulting, aile şirketlerinin karşılaştığı bu zorlukları aşmaları için stratejik dönüşüm programları sunmaktadır.

Aile şirketleri, ekonominin omurgasını oluşturan ve birçok sektörde etkin rol oynayan önemli işletmelerdir. Ancak zamanla bu şirketler, yönetimsel zorluklar, nesiller arası geçiş sorunları ve sürdürülebilirlikle ilgili konularla karşı karşıya kalabilir. Dünyada aile şirketlerinin sadece %30'u ikinci nesilde de devam edebilmektedir. Üçüncü nesilde bu oran %13'e düşerken dördüncü nesilde ise %4 seviyesindedir. Ülkemizde ise bu oranların çok daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. İşte tam bu noktada BeNova Consulting, aile şirketlerinin karşılaştığı bu zorlukları aşmaları için stratejik dönüşüm programları sunmaktadır.

Nesiller Arası Geçişin Yönetimi

Aile şirketlerinin en büyük zorluklarından biri nesiller arası yönetim değişikliğidir. BeNova Consulting, bu geçiş sürecini pürüzsüz ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefler.

 • Nesiller Arası Diyalog: Aile bireylerinin beklenti ve hedeflerini anlayarak, farklı nesiller arasında köprü kuruyoruz
 • Aile Anayasası: Şirketinize özel aile anayasasını yazarak aile içi ilişkileri net bir şekilde tanımlıyoruz
 • Eğitim ve Hazırlık: Size özel eğitimler tasarlayarak yeni nesil yöneticilerin liderlik rolleri için hazırlanmalarını sağlıyoruz
 • Yönetim Stratejileri: Yeni neslin şirketi yönetme stratejilerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

Aile şirketlerinin sürdürülebilir bir başarıya ulaşmaları için kurumsal yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir.

 • Kurumsal Kimlik: Şirketin misyon, vizyon ve değerlerinin belirleyerek ve güçlendiriyoruz
 • Organizasyonel Yapı: İş süreçlerini, rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlıyoruz
 • Kurumsal Yönetim: Şeffaf ve etik kurumsal yönetim ilkelerini benimsiyoruz

İş Süreçlerinin ve Stratejilerin Optimize Edilmesi

BeNova Consulting, aile şirketlerinin iş süreçlerini ve stratejilerini gözden geçirerek optimize etmektedir.

 • İş Analizi: Mevcut iş süreçlerini, pazarı ve rakipleri analiz ediyoruz
 • Stratejik Planlama: Gelecekteki hedeflere ulaşmak için etkili bir stratejik plan oluşturulmasını sağlıyoruz
 • Kaynak Yönetimi: Şirketin kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz

Kurumsal Kültür ve Değerlerin Yeniden Tanımlanması

Aile şirketlerinde dönüşüm, sadece iş süreçleriyle sınırlı değildir. Kurumsal kültür ve değerlerin yeniden tanımlanması da bu dönüşümün ayrılmaz bir parçasıdır.

 • Kültürel Değerler: Şirketin temel değerlerinin ve kurumsal kültürünün belirlenmesini ve güçlendirilmesini sağlıyoruz
 • Ekip Çalışması: İşbirliğini ve ekip çalışmasını teşvik eden bir ortam oluşturuyoruz
 • Liderlik ve Motivasyon: Liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılmasına yönelik aksiyonları alıyoruz

Aile şirketlerinin karşılaştığı zorlukları aşmak ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmak için holistik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. BeNova Consulting, bu dönüşüm sürecini başarıyla yöneterek aile şirketlerinin geleceğini şekillendiriyor.

İletişim Formu
magnifiercross