Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Strateji Danışmanlığı Nedir, Neden Gereklidir?

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Strateji kelimesinin etimolojik kökeni Eski Yunanca’ya dayanmaktadır. Ordu anlamındaki “STRATOS” ve yönetmek anlamındaki “AGO” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kelime anlamına bakarsak askeri kökenlidir ve orduyu yönetmek anlamına gelir. Günümüzde ise strateji denince akla, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerin tamamı gelir. Strateji özetle gelecekte ulaşmak istediğiniz bir hedef için bugünden çalışmaktır. Bunu yaparken de önceden belirlenmiş vizyon, amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağının planlanmasıdır.

BeNova Consulting olarak stratejiyi bir yolculuğa benzetiyoruz. Arabanızla yola çıkıp navigasyonu açtığınızda iki noktaya ihtiyaç duyarsınız. Mevcut konumunuz (bunu navigasyon otomatik olarak çeker) ve gitmek istediğiniz konum. Şirketiniz de bir yolculukta ve iki noktaya ihtiyaç duyuyor; mevcut durumunuz ve ulaşmak istediğiniz konum. Mevcut konumunuzu bulmak için çeşitli araçlar kullanıyoruz. Paydaş analizi, SWOT analizi, PESTLE analizi bunlardan sadece birkaç tanesi. Ulaşmak istediğimiz hedefi belirlemek için de şirketin misyonu, vizyonu ve amaçları önemli bir yer tutuyor. Misyon, vizyon ve amaçları belirlemek / güncellemek için çeşitli çalıştaylar düzenliyoruz. Sonrasında ise amaç ve hedeflere ulaşma yöntemlerini belirliyoruz.

Stratejik Planın Önemi

Bir şirketin sistemli ve disiplinli bir şekilde kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri neden yaptığını ve ulaşmayı hedeflediği noktayı detaylı bir şekilde yazdığı plana ise Stratejik plan denmektedir. Stratejik plan, uzun vadeli olmalı ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşımalıdır. Stratejik plan ile aşağıdaki sorulara ulaşmak hedeflenmelidir:

  • Şu anda neredeyiz?
  • Hangi hedefe ulaşmak istiyoruz?
  • Hangi alanlara yoğunlaşmalıyız?
  • Hangi hizmetleri ne düzeyde vermeliyiz?
  • Kıt kaynaklarımızı nasıl optimum bir şekilde kullanmalıyız?
  • Belirlediğimiz hedeflere hangi yöntemi kullanırsak daha kısa sürede ve daha az maliyetle ulaşırız?
  • Hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl ölçeriz?

Bu soruları cevaplayan bir stratejik plan başarılı olarak değerlendirilebilinir. Stratejik planın en önemli unsurlarından bir tanesi uygulanabilir ve takip edilebilir olmasıdır. Ne yazık ki ülkemizde hazırlanan stratejik planlardan bir çoğu hazırlandıktan sonra bir daha bakılmamak üzere rafa kaldırılıyor. Hep şunu diyoruz: “Eğer stratejik plan takip edilmiyorsa ve düzenli aralıklarla güncellenmiyorsa, o planın bir anlamı yoktur”. Bu nedenle strateji danışmanlığı kapsamında en çok dikkat ettiğimiz husus planın takip mekanizmasıdır.

Stratejik planın takip edilebilmesini sağlayan en önemli destekçi ise planda yazılan aksiyonların KPI’lara yani sayısal hedeflere bağlanmış olmasıdır. Eğer aksiyonları kişisel bazda tanımlayabilir ve bunları kişilerin karnelerine koyabilirsek stratejik planın takibini de çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

Strateji danışmanlığı, şirketlerin stratejilerinin bir danışman ile birlikte kurgulanması ve uygulama sürecinde birlikte yol alınması olarak özetlenebilir. Bu süreçte BeNova Consulting olarak öncelikle stratejik planın hazırlanması konusunda sizlerle birlikte çalışıyoruz. Çeşitli çalıştaylarla mevcut konumunuzu ve ulaşmak istediğiniz hedefleri belirliyoruz. Bu sırada şirketinizin misyon, vizyon ve ana değerlerini güncelliyor, stratejik planla uyumlu olmasını sağlıyoruz. Stratejik plan hazırlandıktan, vizyon/misyon ve değerler belirlendikten sonra en önemli unsur gelecek yol haritasının söz konusu stratejilere uygun olarak oluşturulmasıdır. Gelecek yol haritasını üst yönetimle birlikte oluştururken gerekli yetkinlikleri belirliyor; sektör tecrübemiz ve analitik araçlar ile uygulanabilir bir yol haritası çıkartıyoruz. Kültürel ve organizasyonel dönüşüm yolculuğunuzda sizinle birlikte iletişim planını hazırlıyor, değişim için vizyonu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Değişim yönetimi için alınması gereken aksiyonları sizlerle birlikte tasarlayarak takibi için gerekli mekanizmayı da oluşturuyoruz. Böylece, sizler tüm bu değişimi yaşarken bu alanda deneyimli bir danışman şirketle birlikte süreci yönetiyor, hata yapma ihtimalinizi azaltıyorsunuz.

İletişim Formu
magnifiercross
×