DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı İle Geleceğe Hazırlanın !

Tüm sektörlerde, pazar payını büyütmek ve sektör içerisinde hayatta kalabilmek açısından dijitalleşmenin önemi giderek artıyor. Potansiyel müşterilerle doğru kanallardan iletişim kurmayı ve bu iletişimi geliştirmeyi hedef olarak belirleyen şirketler için dijital dönüşüm kaçınılmazdır. Dijital dönüşümün; ölçülebilir, sonuç odaklı ve sürdürülebilir olması için ise dijital bakış açısını iyi analiz etmek ve benimsemek gerekiyor.

BeNova Consulting olarak, dijital dönüşüm stratejinizi mevcut durumunuza göre tanımlayarak size dijitalleşme yolunda ilerleme fırsatı sağlıyoruz.

Dijital dönüşüm, uzun bir yolculuktur ve bu yolculuğa çıkmadan önce, nereye gitmek istediğinizi ve hangi yoldan gideceğinizi belirlemek çok büyük önem taşır. Bu nedenle şu anda dijital dönüşümün neresinde olduğunuzu bilmeniz, nereye gitmek istediğinizi belirlemeniz ve hangi yoldan gideceğinizi önceden planlamanız çok önemlidir. Ancak bu hazırlıkları yaptıktan sonra çıkılacak bir dijital dönüşüm yolculuğunda başarılı olabilirsiniz.

Bu kapsamda, dijital dönüşüm yolculuğunuzda

7 aşamalı bir metodoloji uyguluyoruz

Öz Değerlendirme Anketi: Tüm kurum çalışanlarına, kuruma özel hazırlanmış bir öz değerlendirme anketi gönderilir ve kurum çalışanları gözünden dijitalleşme seviyesi gözlemlenir.

Dijital Olgunluk Çalışması: Öz değerlendirme anketinin ardından, danışmanlarımız tarafından yerinde dijital olgunluk çalışması yapılır. Çalışma tamamlandıktan sonra, kurumun dijital karnesi ortaya çıkmış olur.

Dijital Vizyon Çalıştayı – 1: Anket sonuçları ve kurumun dijital karnesi, kurumun üst yönetimiyle vizyon çalıştayında paylaşılır. Söz konusu çalıştayda; kurumun mevcut durumu, ulaşmak istediği nihai durum ve stratejik hedefler / amaçlar görüşülür.

Potansiyel Gelişim Alanlarının Belirlenmesi: Vizyon çalıştayında elde edilen çıktılarla birlikte, potansiyel gelişim alanları belirlenir. Söz konusu gelişim alanlarına yönelik alınması gereken aksiyonlar ve gerçekleştirilebilecek projeler belirlenir.

Öncelikli Projelerin Belirlenmesi: Belirlenen tüm projelerin kapsamı ve olası kazançları belirlenir. Söz konusu projeler etki (impact) ve harcanacak efor eksenlerinde, 1’den 5’e kadar puanlanarak matrise yerleştirilir. Böylece öncelikli proje matrisi ortaya çıkarılır ve üst yönetime raporlanır.

Dijital Vizyon Çalıştayı – 2: Öncelikli proje matrisi, dijital vizyon çalıştayında kurum üst yönetimine sunulur. Her projenin hedefi, ulaşılacak kazanç ve öncelik matrisindeki yeri sunumda gösterilir. Ardından kurum üst yönetimiyle birlikte, pilot uygulamaya geçecek bir proje ve sonrasında uygulanabilecek projeler belirlenir.

Uygulama: Uygulama sürecine geçildiğinde, ilk olarak kurum içinde bir proje ofisi kurulur. İlgili farklı bölümlerden 2-3 kişinin görev alacağı proje ofisiyle birlikte, seçilen pilot projenin takvimi ve detaylı aksiyonları çıkartılır. Pilot projenin hayata geçmesi için gerekli bütçe ve olası kazançlar hesaplanarak üst yönetime sunulur ve onay alınır. Projenin üst yönetim tarafından takibini kolaylaştırmak adına, bir gösterge paneli (dashboard) geliştirilir ve burada gözlemlenmek isteyen tüm detaylar (aksiyon başlangıç tarihi, gerçekleştirilmesi gereken tarih, sorumlusu vs.) takip edilebilir hale gelir. Pilot projenin sonuna doğru, diğer öncelikli projelerle ilgili fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir ve üst yönetimin onayına sunulur.