Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Günümüz iş dünyasında, şirketlerin başarılı olabilmesi için sadece teknik beceriler yeterli değildir. İnsan kaynakları ve psikoloji, işyerinde etkili bir çalışma ortamı oluşturmanın ve çalışanların en iyi performanslarını sergilemelerini sağlamanın temel unsurlarıdır. İnsan kaynakları departmanları, işe alım sürecinden başlayarak, çalışanların gelişimine ve motivasyonuna kadar bir dizi önemli görevi üstlenir. Bu süreçte, psikolojinin derinlemesine anlaşılması ve etkili bir şekilde uygulanması, şirketlerin insan kaynakları politikalarını daha verimli ve etkili hale getirmelerine yardımcı olabilir.

İnsan kaynakları departmanları, şirketin vizyonuna uygun adayları bulma ve seçme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Psikolojik testler, mülakatlar ve değerlendirmeler, adayların yetenekleri, kişilik özellikleri ve uyumları hakkında değerli bilgiler sunar. Bu noktada, psikoloji disiplini, personel seçimi süreçlerinde daha objektif ve bilimsel bir yaklaşım sağlamaktadır.

İşe alım sürecinde psikoloji, adayların yetenekleri, kişilik özellikleri ve uygunlukları hakkında değerli bilgiler sunar. Psikometrik testler ve mülakatlar, adayların iş performansı ve uyum potansiyelini değerlendirmede kullanılır. Bu sayede, işe alım süreci daha objektif ve bilimsel bir temele dayanır. Aynı zamanda, çalışanların pozitif iş deneyimleri için uygun bir kültür ve iş ortamının oluşturulmasında da psikoloji önemli bir role sahiptir.

Psikoloji, insan davranışının temelini anlama konusunda bize rehberlik eder. İş dünyasında, çalışan motivasyonu ve iş memnuniyeti, şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. İnsan kaynakları profesyonelleri, çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak için psikolojik prensipleri kullanabilir. Örneğin, iş yerindeki sosyal ilişkileri güçlendirmek, bireysel başarıları ödüllendirmek ve işin anlamını vurgulamak gibi stratejilerle çalışanların iş memnuniyetini artırabilirler. Sonuç olarak, insan kaynakları ve psikoloji, iş dünyasında birlikte çalışarak şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olur. Personel seçimi, çalışan motivasyonu, liderlik ve iletişim gibi alanlarda bu iki disiplinin entegre bir şekilde kullanılması, şirketlerin insan kaynaklarını en etkili şekilde yönetmelerine ve çalışanlarını en iyi şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Psikoloji, çalışanların stresle baş etme, iş yükünü dengeleme ve duygusal sağlıklarını koruma konularında önemli bir rehberlik sağlar. İnsan kaynakları departmanları, çalışanların mental sağlığına odaklanarak iş performansını ve memnuniyetini artırabilir. Ruh sağlığı destek programları, danışmanlık hizmetleri ve işyeri stres yönetimi uygulamaları gibi stratejiler, bir organizasyonun sadece iş sonuçları üzerinde değil, aynı zamanda çalışanların genel iyilik halleri üzerinde de olumlu bir etki bırakabilir.

Son olarak, bu iki alan arasındaki etkileşim, iş dünyasında önemli bir rol oynar. İnsan kaynakları profesyonelleri, psikolojik prensipleri anlayarak işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi süreçleri daha etkili bir şekilde yönetebilirler. İş birliği, çalışanların motivasyonunu artırmak ve iş verimliliğini optimize etmek için kritik bir faktördür.

Uzaktan çalışma; çalışanların ofis dışında, evlerinden veya başka bir uzaktaki konumdan çalışmalarını ifade eden bir çalışma modelidir. Bu çalışma modelinde, işveren ve çalışanlar, işlerini internet ve diğer iletişim teknolojileri aracılığıyla yürütürler.

Son yıllarda Avrupa’da oldukça uygulanan ve ülkemizde de Pandemi ile birlikte artan, uzaktan çalışma, kağıttan dijitalle geçiş, kullanılan programlar ile teknolojinin gelişmesi, internet bağlantılarının güçlenmesi ve dijital araçların yaygınlaşmasıyla birlikte daha yaygın hale geldi. Birçok şirket, çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sunarak iş süreçlerini sürdürülebilir ve esnek hale getirmeye çalışıyor.

Araştırmalar, uzaktan çalışmanın ofis ortamına göre %18 daha az verimli olduğunu göstersede, çalışanlar için durum böyle değil. Trafik, ev ve aile hayatının getirdiği iş yükleri göz önüne alındığına çalışanlar için uzaktan çalışma modeli zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. İşverenler ile çalışanlar arasında avantajları ve dezavantajları çeşitlilik gösteriyor. Metropol hayatının en belirgin özelliklerinden olan uzun saatler trafikte kalmak, toplu taşıma kullanmak yalnızca zaman kaybı değil, verimsizlik ve enerji düşüklüğüne de yol açabiliyor. Ofis çalışmasının getirmiş olduğu maliyetlerde göz önünde bulundurulduğunda uzaktan çalışma işyerleri için daha ekonomik bir hal alıyor.

Uzaktan çalışmayı destekleyenler, bunun iş-yaşam dengesi üzerinde işgücüne getirdiği olumlu etkisinin yanı sıra ofislerini küçültebilen işletmelere sağladığı tasarruftan da bahsediyor. Ofis çalışmasını destekleyenler, ekiplerin aynı yerde bulunmamasının iletişim ve ekip çalışması üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu görüşünde. Bununla birlikte çalışanların, eğitim ve gelişimlerinin önemli bir noktasında meslektaşları ile yüzyüze iletişim kurması gereken genç yeteneklerin işe alınması ve yetiştirilmesinde yarattığı zorluğa işaret ediyor.

Destekleyenler, çalışanların ekstra zamanı daha fazla iş yapmak için kullanması nedeniyle verimliliğin etkilenmediğini ve hatta iyileştirdiğini iddia ederken, ofis çalışmasını verimli bulanlar, uzaktan çalışmanın, çalışanların meslektaşlarının ve yöneticilerinin denetiminden uzakta olmaları ile verimin düştüğünü söylüyor. Verimlilik üzerindeki etkiye ilişkin görüşlerdeki farklılıklar ve bazı müşterilerimizde daha fazla yüz yüze çalışmayı destekleyen son eğilimleri göz önüne aldığımızda, detaylı bir inceleme yapmak istedik ;

Verimlilik Üzerindeki Olumlu Etki

Artan Üretkenlik: Stanford tarafından 16.000 işçi üzerinde dokuz ay boyunca yapılan bir araştırma, evden çalışmanın üretkenliği %13 artırdığını ortaya çıkardı.

Daha İyi İş-Yaşam Dengesi: Uzaktan çalışanlar daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahiptir; bu da daha az stres ve kaygı, daha fazla mutluluk ve üretkenlik ve onları teşvik eden hobiler için daha fazla zaman anlamına gelir.

Daha Sağlıklı Yaşam Tarzları: Uzaktan çalışanlar daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesine ve daha az strese sahiptir, bu da daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olmalarını sağlar.

Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etki

Daha Düşük Verimlilik: Stanford Ekonomi Politikası ve Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bir çalışma makalesine göre, tamamen uzaktan çalışma, yüz yüze çalışmaya göre %10 ila %20 daha düşük üretkenlik getirir. Bazı makaleler uzaktan çalışmayı yüzde 8 ila 19 arasında üretkenlik düşüşleriyle ilişkilendirirken, diğerleri bireysel çalışanlar için yüzde 4’lük düşüşler buluyor.

İletişim Zorlukları: Uzaktan iletişim kurmadaki zorluklar ve motivasyon eksikliği, tamamen uzaktan çalışanların daha üretken olmasını engelleyen temel sorunlardan biridir.

Dikkat dağıtıcı şeyler: Evde dikkatinizin dağılması, işleri ertelemeniz veya ofiste çalışanlara göre daha az iş yapmanıza neden olur.

Uzaktan Çalışmada Verimliliği Artırmaya Yönelik İpuçları

Görüşler farklılık gösterse de BeNova olarak Uzaktan Çalışmayı verimli hale getirecek bir kaç ipucu paylaşıyoruz; 

Şirketin gözle görünür ve gelecekte olası problemlerini çözmek ve büyümesini teşvik etmek için uzman tavsiyesi sağlamak ve işletmelerin performanslarını artırmak için birlikte çalışmak yönetim danışmanlığı kapsamına girer.

Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz, İş stratejisi, Finans, İnsan kaynakları ve Pazarlama dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerdeki işletmelerin başarısını artırmayı kapsar.

BeNova Uzman Danışmanları, yalnızca özel sektörde değil birçok kamu kurumunun da verimliliğini artırmak için de hizmet verir.

Danışmanlarımızın rolü, işletmelerin mevcut prosedürlerinin denetimini, iyileştirme önerilerini ve uygulama için bir dizi eylem planını sağlamaktır. Belirli bir dönem veya projede yer almanın yanı sıra uzun vadeli bir hizmet de sunulabilir.

BeNova Yönetim danışmanları, strateji ve organizasyonel konularda tavsiyede bulunmak ve yol haritası oluşturmak üzere karar şirketlerin yönetim kadrosu ile iş ortaklığı yapar. Örneğin, daha fazla büyüme gerçekleştirmek için yeni bir stratejik plan geliştirmemiz istenebilir veya inovasyon / maliyet azaltma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere destek verilebilir.

Önerilen çözümlerin uygulanması da işletmelere ait gibi görünse de, BeNova süreçte aktif olarak yer alır. İş süreçlerinin verimliliğini artırmaktan, yeni teknolojik sistemlerin uygulanmasına, görevlerin dış kaynak kullanımından, tedarik zincirini optimize etmeye kadar çok çeşitli alanlarda destek sağlanabilmektedir. BeNova danışmanları, değişim geçişleri tamamlanana ve yeni çalışma yolları, şirket operasyonlarının bir parçası haline gelene kadar şirketin yanında olmaya devam ederler.

Ücretsiz Ön Danışmanlık Al

BeNova Yönetim Danışmanlığı Projeleri strateji çalışmalarını içermenin yanı sıra “bunu nasıl yapmalıyız?” sorusunun yanıtını da cevaplama uzmanlığına sahiptir. Örneğin;

BeNova Yönetim Danışmanları, işletmenizi analiz eder ve hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak çözümler üretir. Organizasyonel değişim yönetimi yardımı, koçluk becerisi geliştirme, süreç analizi, teknoloji uygulaması, strateji geliştirme ve operasyonel iyileştirme hizmetleri sağlayabilirler. Sektördeki uzmanlıklarıyla müşterilerin işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak farklı bakış açıları sunarlar.

BeNova Yönetim Danışmanlarımızın başarılarının arkasında, güçlü analitik, problem çözme ve iletişim becerileri saklıdır.

BeNova Yönetim danışmanları çok çeşitli sorumlulukları üstlenmek için yeterli deneyime ve eğitime sahiptir. BeNova Yönetim Danışmanları finans, hukuk veya iş geliştirme gibi bir veya daha fazla alana odaklanabilir.

Yönetim danışmanlarımızın yetkilerinden bazıları;

Gerekli kaynakları sağlayarak, eylem planlarının iyileşmesinde yardımcı olmak, devam eden eylem planlarının ilerlemesini takip etmek ve daha fazlası yetkinliklere sahip danışmanlarımız ile iletişime geçerek, ücretsiz ön danışmanlık fırsatımızdan yararlanın. Web sitemizde yer alan formu doldurarak “Ücretsiz Ön Danışmanlık hizmeti” talep edebilirsiniz.

Otantik liderlik kavramı, iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanan ve liderlik anlayışını köklü bir şekilde değiştiren bir yaklaşımdır. Otantik liderlik, liderlerin sahip oldukları içsel değerleri, dürüstlüğü, açıklığı ve empatiyi vurgulayan bir yöntemdir. Bu liderlik tarzı, liderlerin kişisel değerlerini anlamalarını ve bu değerler doğrultusunda hareket etmelerini önerir.

Otantik liderlik, liderin içsel yolculuğuna odaklanır. Liderler, öncelikle kendi değerlerini, tutkularını ve inançlarını anlamalıdır. Bu, liderin kim olduğunu ve neye inandığını anlaması anlamına gelir. Bu içsel farkındalık, liderin davranışlarını ve kararlarını bu temel değerler üzerine şekillendirerek tutarlı bir liderlik sergilemesine yardımcı olur.

Bu liderlik tarzı, açıklık, dürüstlük ve samimiyeti vurgular. Otantik liderler, kendilerini olduğu gibi ifade ederler ve takım üyeleriyle güvenilir bir ilişki kurarlar. Bu da takım üyelerinin liderlerine daha fazla güven duymalarını ve kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlar. Ayrıca, liderlerin zayıf yönlerini kabul etme ve bu konuda açık olma cesareti, takım üyelerine de aynı şeffaflığı gösterme özgürlüğü tanır.

Otantik liderlik, empati yeteneğini ön plana çıkarır. Liderler, takım üyelerinin duygularını anlama, onları dinleme ve onların bakış açısını anlama becerisiyle öne çıkar. Bu empatik yaklaşım, takım üyelerinin motivasyonunu artırır, işbirliğini teşvik eder ve takım içi ilişkileri güçlendirir; ancak otantik liderlik her zaman kolay bir süreç değildir. Liderlerin kişisel gelişimleri için zaman ve çaba harcamaları gerekebilir. Kendi içsel değerlerini tanıma ve bu değerler üzerine hareket etme süreci, kendini anlama ve sürekli bir içsel gelişim gerektirir. Yeni dünya düzeninde otantik liderlik, iş dünyasında liderlerin kendileriyle uyumlu bir liderlik tarzı benimsemesini ve bu sayede daha sağlam, güvenilir ve güçlü bir liderlik sergilemelerini sağlar. Bu yaklaşım, takım üyeleriyle daha sağlam ilişkiler kurulmasını, güven ortamının oluşturulmasını ve işbirliğinin geliştirilmesini destekler.

Dinamik ve hızla değişen iş dünyasında, Agile ve Scrum gibi yönetim metodolojileri, kurumsal projelerin yönetiminde ve yazılım geliştirme süreçlerinde bir dönüşüm sağlamıştır. Agile, esneklik, adaptasyon ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir yaklaşımı temsil ederken, Scrum ise bu Agile prensiplerini bir çerçeve içinde uygulamak için kullanılan bir yöntem olarak öne çıkar.

Agile yaklaşımı, iş ihtiyaçlarının sürekli değişebileceğini ve bu değişimlere hızlıca adapte olunması gerektiğini vurgular. Bu çerçevede, esnek planlama, sık iterasyonlar ve sürekli müşteri geri bildirimi ön planda tutulur. Böylece, projelerin başlangıcından itibaren esneklik korunarak, ürünlerin veya hizmetlerin gerçek ihtiyaçlara cevap verebilmesi hedeflenir. Scrum ise Agile’in bu prensiplerini takıma dayalı bir çalışma düzeni içinde uygular.

Scrum, belirli periyotlarda (sprintler) odaklanarak işleri tamamlamayı amaçlar. Ürün sahibi, geliştirme takımı ve Scrum ustası gibi roller, bir araya gelerek projenin yönetimini üstlenir. Her sprint, genellikle 2 ila 4 haftalık bir zaman dilimini kapsar ve bu süreçte belirlenen hedeflere yoğunlaşılır. Günlük stand-up toplantıları, sprint planlaması ve sprint değerlendirmesi gibi etkinlikler, Scrum’un işleyişini destekler ve takım içi iletişimi güçlendirir.

Agile ve Scrum, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesini ve değişen pazar koşullarına hızlıca adapte olmasını sağlayan bir çerçeve sunar. Sürekli müşteri geri bildirimi alarak, ürün veya hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır. Bu metodolojiler, kurumsal dünyada daha etkili proje yönetimi ve daha hızlı değer üretme becerisi sunarak, birçok organizasyonun tercihi haline gelmiştir.

Metodolojinin başarılı uygulanması için sadece metodoloji değil, aynı zamanda takım kültürü, liderlik anlayışı ve sürekli öğrenme kültürünün oluşturulması da gereklidir. İletişim, işbirliği ve takımın sürekli gelişimine odaklanan bir ortam, bu metodolojilerin verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar. Agile ve Scrum, iş dünyasında esneklik, verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı yönetim metodolojileri olarak öne çıkar. Bu yaklaşımlar, kurumsal dünyada daha rekabetçi olmayı ve değişen taleplere uyum sağlamayı hedefleyen birçok organizasyon için kilit bir rol oynamaktadır.

Son dönemlerde Türkiye Savunma, Güvenlik ve Havacılık sektörlerinde dikkate değer atılımlar gerçekleştiriyor ve ihracatını her yıl artırarak uluslararası rekabette büyük bir yol kat ediyor. BeNova Consulting olarak, Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlara, deneyimli uzman ekibimiz aracılığıyla destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyor ve bu kapsamda birçok projede aktif rol alıyoruz.

Genele baktığımızda, Savunma ve Havacılık sektöründe ihracat performansının düşük olmasının belirgin sebeplerini görebiliriz. Savunma Sanayi ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çok büyük oranının belirli bir ihracat stratejisi olmadığını görüyoruz. Bu stratejiler oluşturulduğunda, KOBİ’lerin ihracatının artması kaçınılmazdır. İhracatın önemi firmalar için gün geçtikçe artacak, ihracat yapmayan firmalar yavaş yavaş yok olmayla karşı karşıya geleceklerdir.

BeNova Consulting Uzmanlığıyla İhracat Stratejileri

KOBİ’lerin ihracat yapabilmesi için 5 temel aksiyonu BeNova Consulting uzmanlığıyla listeliyoruz:

  1. Mevcut ihracat konumu analiz edilmelidir. Sonrasında ihracat stratejisi ve bir aksiyon planı oluşturulmalıdır. Yurtdışında hangi ürünün talep göreceğine karar verilmeli, hedefler konulmalıdır.
  2. Hedef ülkeler detaylıca incelenmeli, ilk aşamada odaklanılacak olan bölge iyi seçilmelidir. Hedef ülkeyi doğru seçtiğinizde yanlış yatırım yapma şansınız azalacak, uzun vadede daha başarılı olacaksınız.
  3. Belirlenen hedef bölgede gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlanmalı, rakipler analiz edilmeli ve kontaklarla tanışma fırsatı edinilmelidir.
  4. Maliyetleri düşürmek adına devletten alınabilecek hibe ve teşvikler araştırılmalıdır.
  5. Ve son olarak BeNova Consulting’in en tecrübeli uzmanlık alanı olan Pazara Giriş Stratejisi hakkında mutlaka destek alınmalıdır. Eğer pazara giriş stratejiniz iyi kurulmamışsa, yerel kuralları ve kültürleri farklı olan ülkelerde ihracat yapma konusunda fazlaca zorluk yaşayabilirsiniz.

Başarınızı Planlayın…

BeNova Consulting ekibimizle, rakip analiz raporları, piyasa araştırma raporları, potansiyel pazarlama girişimleri, halkla ilişkiler stratejileri, potansiyel çıkış stratejileri ve takip edilen projeye dair çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşinizi Benova Consulting ile geliştirin ve başarıya giden yolculuğunuzda güçlü bir destek alın. Profesyonellik, tecrübe ve yenilikçilikle donanmış ekibimizle, iş dünyasının karmaşıklığına karşı size rehberlik ediyor ve sizi geleceğe taşıyoruz.

Başarılı ve uzun vadeli bir şirket yönetmek için, büyüme stratejinizin uzun vadeli başarılar için planlanmış olması çok önemlidir.

İşinizdeki sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayabilir ve işinizin başarısını nasıl koruyabilirsiniz? BeNova Consulting uzman ekibimiz ile kafanızdaki tüm soru işaretlerini yanıtlayarak, bu konuda destek olmaya hazırız.

Sürdürülebilir Büyüme nedir?

Sürdürülebilir büyüme, kaynaklarda azalma, nakit akışının yetersizliği veya insan kaynağı gibi önemli bir sorun yaşamadan şirketinizi rahatça genişletebileceğiniz orandır.

KOBİ’ler için Sürdürülebilir Büyüme Nasıl Sağlanır?

Aslında başarılı sürdürülebilirlik için bir şirketin öncelikli olarak giderlerini azaltmak yerine, gelirlerini artırması gerekir. Strateji belirlemeyen KOBİ’ler ile belirleyenler arasında büyük farklar olur. Bu yüzden strateji belirlemek çok önemli bir adımdır.

Bunun yanı sıra marka imajınızı güçlendirebilir, güçlü markaları kendinize çekebilirsiniz. İstediğiniz kalitede ürün satın, eğer sizin markanızı kimse bilmiyorsa müşteriye ulaşmanız çok zor olacaktır.

Müşteri memnuniyeti ise işinizin başarıyı sürdürmesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü memnun olan müşteri hem kendisi gelmeye devam eder hem de referans vererek başka müşterileri de size yönlendirir. Aynı zamanda mevcut müşterilerinizi “nasılsa müşterim” diyerek görmezden gelmeyin.

Dijital ortamlarda mutlaka aktif olun. Dünya’nın her yerindeki kullanıcıların sizi görebileceği ve tanıyabileceği reklamlar verin, web sitenizi güncel tutun.

Rakiplerinizi her daim analiz edin. Web sayfalarına, sosyal medyalarına bakarak hali hazırda neler yaptıklarına bakarak onların zayıf yönlerini bulun ve bu konuda müşterilerinize imkanlar sunun.

Harici bir danışmandan destek almak belki de yukarıda listelediğimiz konular arasında en çok ihtiyacınız olandır. BeNova Consulting olarak geçmiş deneyimlerden de yola çıkarak etki odaklı danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Deneyimli ekibimizle birlikte, Ön İnceleme ve Analiz hizmetlerimizin ardından Strateji geliştirmesinden Pazarlama ve Marka İletişimi’ne, İş Geliştirme süreçlerinden Satış ve İhracat’a, Dijital Dönüşüm projelerinden İnovasyon’a, İnsan Kaynakları Yönetimi’nden Yetenek Yönetimi’ne kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. KOBİ’nize değer katmak ve sürdürülebilir büyüme için bizimle hemen iletişime geçin.

İşe alım stratejisi oluşturmanın etkili yollarından biri, güncel işe alım trendlerini izlemektir. İşe alım ortamı sürekli değişiyor. Bu durumda, bir dizi dış faktör hem ekonomiyi hem de işletmelerin işe alım kapasitesini etkiler hale geliyor. Sonuç olarak, işverenler, en üst düzeyde yetenek temin etme konusunda daha fazla baskı altında bulunmaktadır, bu da rekabetin arttığı bir ortamda daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, temel eğilimleri anlamak ve işe alım uygulamalarını bu yönde adapte etmek, pazarın belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

Bu yazımızda BeNova Consulting olarak, en iyi sonuçları elde etmek için işe alım alanında öne çıkan trendleri sizinle paylaşacağız.

Uzaktan İş Birliği ve Ekip Çalışması

Çalışanlar ve işverenler, pandeminin etkisiyle hayatımıza giren uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin, pandemi sonrasında iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası olacağı konusunda ortak bir görüşe sahip. Doğru bir stratejiyle yönetildiğinde, uzaktan çalışma modeli verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak için oldukça mümkündür. BeNova Consulting olarak, uzaktan çalışma modeli süreçlerini baştan sona ele alıp çeşitli senaryolarda ortak kararlar alarak, şirketiniz ve çalışanlarınız için geleceği birlikte tasarlıyoruz.

Geçici Personelin Trend Olması, Esnek Çalışma İmkanını da Beraberinde Getirdi

Geçici personelin artan popülerliğine birkaç neden gösterilebilir. Genellikle, bireyler daha fazla esneklik ararlar ve yarı zamanlı veya sözleşmeli bir iş, kişisel ve profesyonel yaşamlarını etkili bir şekilde dengeleme özgürlüğü sağlar.

Aday Deneyimi Yönetimi, Şirket İmajını Şekillendiren Önemli bir Unsurdur

Aday deneyimi, bir iş arayanın işe alım sırasında bir şirketle olan etkileşimleridir. Mülakat süreciyle son iş teklifine kadar ilk iş ilanı ve başvuruyu içerir ve kuruluşunuzun en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Kısacası aday deneyimi, şirket algısını şekillendiren kritik bir unsurdur. Bu deneyimi iyileştirmeye odaklanmak, adayları potansiyel marka elçilerine, tavsiye kaynaklarına ve sadık müşterilere dönüştürebilir.

İşe Alım Analitiğiyle Veriye Dayalı İşe Alım Stratejileri Geliştirin

İşe Alım süreçlerinde analitik kullanımı, veri temelli karar verme süreçlerine katkı sağlar, güçlü ve zayıf noktaları belirlemede öngörü sunar. Ayrıca, işe alım uygulamalarının maliyetini düşürmeye, süreçteki sorunları ve engelleri tespit etmeye ve boş pozisyonları daha hızlı doldurmaya yardımcı olabilir.

İnsan kaynakları alanındaki günlük kritik görevler, zaman içinde artış gösteriyor ve mevcut kadroların öncelikli faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Yeni projeler, şirket içi yapılanmalar ve birleşme/bölünmeler, zaman zaman insan kaynakları ekibine ek iş yükü getiriyor ve bu durum mevcut kadroların öncelikli görevlerine odaklanmasını zorlaştırıyor.

Bu süreci bir danışmanlık firmasıyla birlikte yönetmek firmanıza çeşitli avantajlar sunabilir.

BeNova Consulting olarak, işe alım süreci aşamaları için firmanıza özel stratejiler geliştiriyoruz. Bizimle hemen iletişime geçerek kuruluşunuz için sağlayabileceğimiz avantajlı bir hizmetten faydalanmanız mümkündür.

Alanında uzman danışmanlarımızla başarıya doğru giden yolda yanınızdayız.

Birçok durumda ürünlerini ve hizmetlerini yurt dışına ihraç eden işletmeler daha hızlı büyür ve buna cesaret gösteremeyenlerden daha iyi performans gösterir. İhracat yapmak düşündüğünüz kadar zor değildir ve ihracat satışlarının iş seviyesini iyileştirmek ve artırmak için birçok yöntem vardır.

BeNova Consulting olarak, ihracatınızda kılavuzunuz oluyor, bu global yolculukta sizi yalnız bırakmıyoruz.

Uluslararası pazarlara açılmak göz korkutucu görünebilir, bu yüzden riski azaltmak ve ihracat fırsatlarını artırmak için çeşitli ipuçları bulunmaktadır.

Hedeflediğiniz pazarlara giriş yapmadan önce her birini titizlikle değerlendirin.

Öncelikle fazlaca pazar araştırması yapmanız gerekir. Küresel pazarda her işletmenin farklı bir kültürü vardır. Pazarınızı net bir şekilde tanımlamak basit bir adım gibi görünebilir, ancak ürününüzü kime satmak istediğinizi belirlemeden önce ihtiyaçları anlamanız gereklidir.

Ürününüze Olan Talebi Anlayın

Endüstri sektörünün büyüdüğü pazarları belirlemek, işinizi büyütmenin sadece başlangıcıdır. Ayrıca, ihraç etmeyi planladığınız belirli ürünler için artan bir talebin olup olmadığını ve bu ürünlerle ilgili pazardaki rekabetçi ortamı değerlendirmeniz önemlidir.

Başlangıçta daha erişilebilir pazarlara yönelin.

Satmak istediğiniz ürünü “hangi ülkede daha kolay satabilirim?” diye düşünün.

Araştırmanızı tamamladıktan sonra ilgili ülkeyi bizzat ziyaret edin.

Bağlı kuruluşlar, ortaklar, distribütörler, lisans sahipleri veya acentelerle iş birliği yapmak, yeni bir pazarda varlık göstermenize önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Yurt dışında ihracat satışlarını artırmanın etkili bir yolu, o bölgede ve pazarında yer almak, ayrıca ticaret fuarlarına katılarak potansiyel iş ortaklarıyla bağlantı kurmaktır.

Güvenli ve Sorunsuz Ticaret için Uluslararası İhracatta Yasal Prosedürleri Bilmeniz Gerekir.

İhracat yapılacak ülkelerdeki yasal prosedürleri bilmek, işleyişi kolaylaştırmanın yanı sıra güvenliği de sağlar. Ürün uyumluluk ve sorumluluk belgeleri ile gerekli sertifikaların uluslararası alanda geçerli olup olmadığı titizlikle kontrol edilmeli, mülkiyet hakları detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

Dış Ticaret Yapmadan Önce Neden BeNova Consulting’e Danışmalısınız?

Bizimle çalışmak ticaret sürecinizi nispeten kolaylaştırır. İthalat ihracat uzman kadromuz sayesinde, lojistik rotaları, nakliye gereksinimlerini, gümrük vergilerini, dış ticaret gereksinimlerini vb. ihtiyaçları önceden öngörürüz.

Arka planda BeNova Consulting tecrübesini sizinle hissetmek sizi yaşayacağınız zorlu süreçlerde rahat hissettirecektir.

İhracat ve ithalat işinde başarı elde etmeyi hedefliyorsanız, kazancınızı etkili bir şekilde maksimize etmek için doğru zamanda atılım yapmalısınız. BeNova Consulting olarak, Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetlerimizle bu süreçte size rehberlik ediyor ve dış pazarlara hızlı bir şekilde girişinizi destekleyerek, işinizin büyümesini konforlu hale getiriyoruz.

Günümüz iş dünyası, sürekli değişen ve dönüşen bir ortamda varlık göstermektedir. Bu dinamik yapı, şirketlerin sadece mevcut durumlarını sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek, sürekli büyümek ve geleceğe hazırlıklı olmak için sürekli bir dönüşüm sürecinde olmalarını gerektirir. İşte tam da bu noktada kurumsal dönüşüm, bir organizasyonun vizyonunu, stratejilerini, süreçlerini ve kültürünü gözden geçirerek, daha etkin, esnek ve geleceğe uyumlu bir hale entegre etme sürecidir.

Değişim, genellikle dış etkenlerden kaynaklanır. Teknolojik gelişmeler, piyasa taleplerindeki değişimler, rekabet ortamındaki evrimler ve düzenleyici gereklilikler gibi faktörler, şirketleri statik olmaktan çıkartıp daha yenilikçi ve rekabetçi bir konuma getirmek için harekete geçirir.

Kurumsal dönüşüm sadece dış etkenlere tepki olarak değerlendirilmemelidir. Bu, aynı zamanda bir farkındalık sürecidir. Liderler, organizasyonun gelecekteki yol haritasını oluşturmak ve bu vizyonu çalışanlara anlatmakla görevlidirler. İyi bir liderlik, dönüşüm sürecini yönlendirirken çalışanların desteğini kazanmak için kilit bir faktördür.

Değişim süreci, şirket içindeki kültürel ve yapısal unsurları da kapsar. Yeni bir kültürün geliştirilmesi, ekip üyelerinin yetkinliklerinin güçlendirilmesi, sürekli öğrenmeye teşvik edilmesi ve eski iş yapış şekillerinden vazgeçilmesi, kurumsal dönüşümün temel taşlarıdır.

İletişim, dönüşüm sürecinin başarısı için hayati önem taşır. Şeffaf iletişim, çalışanların sürece aktif katılımını ve değişime duygusal olarak bağlılıklarını artırır. Liderlerin çalışanların endişelerini anlaması ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmesi, dönüşümün engellerini aşmada kritik bir rol oynar.

Kurumsal dönüşüm, şirketlerin geleceğe hazırlık yapması için bir fırsat sunar. Başarılı bir dönüşüm süreci için liderlik, işbirliği, esneklik, sürekli öğrenme ve stratejik planlama önemlidir. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, şirketler sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebilir ve gelecekteki belirsizliklere daha iyi hazırlanabilirler.

Sonuç olarak, kurumsal dönüşüm, iş dünyasında sadece bir seçenek değil, aynı zamanda bir gerekliliktir. Şirketler, değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayarak ve içsel yapılarını dönüştürerek rekabet avantajı elde edebilirler. Bu süreç, sadece mevcut durumu iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda geleceği şekillendirme potansiyeli sunar.

İletişim Formu
magnifiercross
×