Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur
Pandemi Sonrası Turnover

Türkiye’de Pandemi Sonrası İş Gücü Devir Oranları: Çalışan Memnuniyetinin Kritik Rolü ve Stratejik Çözüm Yolları

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Pandemi sürecinin, iş gücü devir oranlarını büyük oranda etkilediği görülmekte. Pandemi öncesi global oran %15 iken, pandemi sonrası %30’a yükseldi. Ancak, Türkiye’deki 2021 verileri bu oranın %50’nin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu, Türkiye’de çalışanların yarısının o yıl iş değişikliği yaptığı anlamına gelmektedir.

Çalışanların işten ayrılmasının maliyeti de ciddi bir konudur. Özellikle kıdemli bir çalışanın şirketten ayrılmasının, o çalışanın yıllık brüt ücretinin 2,5 katı kadar maliyeti olabileceği belirtiliyor. Bunun nedenleri arasında, yeni personel alımı, eğitim süreçleri ve şirket algısındaki potansiyel zararlar yer alıyor. Ancak, bu durumu tamamen ekonomik bir kayıp olarak değerlendirmek de doğru değil. İstatistikler, çalışanların ayrılma sebeplerinin %75’inin önlenebilir olduğunu gösteriyor. Bu durum, işverenler için çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırmanın ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Yüksek güven kültürüne sahip şirketlerde, çalışanların işten ayrılma oranları da %50 daha düşük. Ancak, Türkiye’de çalışanların büyük bir çoğunluğu, yeterince değer görmüyor. Bu çalışanların %90’ı aldıkları emeğin karşılığını almadıklarını, %75’i yöneticilerinden memnun olmadığını ve %60’ı çalışma koşullarından memnun olmadığını ifade ediyor.

Özellikle çalışanların değer gördüğü, güvende hissettiği, eğitim ve gelişim fırsatlarına erişebildiği şirketlerde, ayrılma oranlarının düşük olduğunu görmekteyiz. Şirketlerin stratejilerini, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı üzerine kurması gerekiyor. Bu noktada, BeNova Consulting gibi danışmanlık firmalarının stratejik analiz ve önerileri büyük önem taşıyor. Erdinç Mert, doğru stratejinin belirlenmesi ve uygulanmasının, çalışan bağlılığını artırabileceğini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.
Erdinç Mert, BeNova Consulting Genel Müdürü, pandemi koşullarının iş gücü devir oranlarında büyük bir artışa neden olduğunu belirtti. Pandemi öncesi global olarak %15 olan bu oran, pandemi sonrası %30’a çıktı. Türkiye’de ise bu oran 2021’de %50’nin üzerine yükseldi, bu da 2021 yılında ülkede çalışan her iki kişiden birinin iş değişikliği yaptığı anlamına geliyor.

Mert’e göre, bir çalışanın şirketten ayrılmasının maliyeti oldukça yüksektir. Bu maliyet, çalışanın yıllık brüt maaşının 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Mülakat süreçleri, yeni çalışanın şirkete adaptasyon süreci ve eğitim maliyetleri düşünüldüğünde, bu yüksek maliyet anlaşılır hale geliyor.

Ayrıca, 2021 yılında özel sektördeki çalışan devir hızının şirketlere maliyeti 2 trilyon TL’yi aştı.

Mert, çalışan bağlılığını artırmanın ve onları şirkette tutmanın önemini vurguladı. Çalışanların ayrılmak isteme sebeplerini öğrenmek, elde tutma stratejisi için kritiktir. Ayrıca, çalışanları motive etmek için maddi imkanlardan daha fazlasının yapılması gerektiğini, şirket vizyonunun şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti.

BeNova Consulting olarak, şirketlerin çalışan motivasyonu için danışmanlık hizmeti sunduklarını ve bu süreçte özellikle şirket kültürünü gözden geçirdiklerini ifade etti. Şirketlerin doğru strateji ile çalışan kaybını minimize edebileceğini vurguladı.

Kısacası, Mert’e göre, çalışanların firmada uzun süre kalması için şirket kültürünün şeffaf, adil ve motive edici olması gerekiyor.

İletişim Formu
magnifiercross
×