Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

TÜBİTAK 1507/1501 Projeleri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

TÜBİTAK 1501 SANAYİ ARGE DESTEK PROGRAMI ve TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI çağrılı programlardır. TÜBİTAK tarafından bu programlar her sene Ocak ayında ve Temmuz ayında çağrı bazlı olarak açılmaktadır. Bu programlar arasındaki temel farklardan birincisi bütçedir. TÜBİTAK 1507 programında proje destek bütçesi 1.200.000 TL iken; TÜBİTAK 1501 programında herhangi bir proje bütçesi üst limiti bulunmamaktadır. İkinci fark ise TÜBİTAK 1507 programında projelerin başarılı bulunması için kurul değerlendirme eşik değeri puanı 50 iken; TÜBİTAK 1501 projelerinde 60’tır. Her çağrı açıldığında iki programında başvuru süresi yaklaşık 40-45 gün arasında değişmektedir. Her yıl TÜBİTAK tarafından işletmelere TÜBİTAK 1501 ve 1507 programları kapsamında verilecek destek bütçesi belirlenmektedir. Başarılı bulunan projeler her bir program kapsamında en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmakta ve bütçe bu şekilde dağıtılmaktadır. Daha öncesinde TÜBİTAK projesi deneyimi olmayan firmalar TÜBİTAK 1507 programını 1. basamak, 1501 programını ise 2. Basamak olarak değerlendirebilirler.

İşletmelerin bu programlara başvuru yapabilmeleri için öncelikle Ar-Ge fikirlerinin olması gerekmektedir. Daha sonrasında işletmeler tahmini proje bütçelerini hesaplayarak 1.200.000 TL’nin altında bir bütçe sunacaklarsa 1507 programına, üstünde olacaksa eğer 1501 programına başvurmalıdır. Her iki program içinde TÜBİTAK tarafından desteklenen gider grupları aynıdır. Ar-Ge fikrinin belirlenmesi ve hangi programa başvuru yapılacağının karar verilmesinin ardından belirlenen program için firmalar proje ön kaydını yapmalıdır. Eğer işletme ilk kez TÜBİTAK’a proje önerisi sunacaksa öncelikle PRODİS sistemine kayıt oluşturmalıdır. PRODİS kaydı sonrasında işletmeler sırasıyla kuruluş kaydını ve proje ön kaydını yapmalıdır. Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından proje hazırlık sürecine başlanmalıdır. Özet bir şekilde TÜBİTAK 1507 ve 1501 projesi şu şekilde olmalıdır:

 • Proje başvuru formunda her bir bölümde belirtilen karakter sınırlamalarına göre sade ve anlaşılır bir dille anlatılmak istenilen ana düşünce aktarılmalıdır.
 • Çağrı dokümanında belirlenen öncelikli alanlar incelenerek proje konusunun uyumlu olduğu öncelikli alan belirlenmelidir.
 • Projenin amacı ve yenilikçi yönleri net bir şekilde ifade edilmeli, projenin yenilikçi yönleri mevcut durum ile kıyaslanarak belirtilmelidir.
 • Projeyle ilgili öncesinde yapılmış bir görsel çalışma, ön fizibilite çalışmaları varsa mutlaka ek olarak yüklenmelidir.
 • Proje kapsamında uygulanacak yöntemler bölümünde faaliyetlerden farklı olarak prototipin ortaya çıkmasında uygulanacak yöntemler teknik olarak ifade edilmelidir.
 • Proje başlangıç Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) ve proje sonunda ulaşılması hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi mevcut durumda yapılan çalışmalara ve ulaşılması planlanan çıktılara göre belirlenmelidir.
 • Proje hedefleri kapsamında başarı ölçütleri somut ve ölçülebilir değerler olmalıdır.
 • Proje konusuyla ilgili literatür taraması yapılmış olmalı, ilgili makaleler, yapılmış çalışmalar ve patentler başvuru formunda belirtilmelidir.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler listesi ne çok uzun ne de çok kısa olmamalı, verimli ve takip edilebilir olmalıdır.
 • Projede görev alacak mevcut personeller Ar-Ge konusu ile ilgili projede görev alacak kişiler olmalıdır.
 • Proje kapsamında elde edilecek prototip ticarileştirilebilir bir ürün olmalıdır.
 • Proje bütçesi tutarlı ve gider grupları ile uyumlu olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • TÜBİTAK 1507/1501 2023 1. Çağrısı için işletmeler en fazla 2 proje önerisi sunabilecektir.
 • İşletmelerin geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansına, firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olmasına, proje önerisinin firmanın ilk TEYDEB başvurusu olmasına, proje konusunun öncelikli Ar-ge ve Yenilik konularından birinde olmasına göre değerlendirme esnasında işletmelere ek puanlar verilmektedir.
 • TÜBİTAK projelerinin yazımı ve takibi konusunda uzman bir yol arkadaşıyla hareket etmek sizlere ciddi anlamda zaman kazandıracaktır. Bu kapsamda, BeNova Consulting olarak sunduğumuz Hibe ve Teşvik danışmanlığıyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bizlere info@benovaconsulting.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz.
İletişim Formu
magnifiercross
×