Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Stratejik Planlama Nedir?

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Stratejik planlama nedir?

Her şirketin hangi yöne doğru gittiğini bilmek, değişime hazırlanmak, güçlü ve uyumlu bir ekip oluşturmak için stratejik bir plana ihtiyacı vardır.

Stratejik planlama, büyük veya küçük her işletme için çok önemli bir gerekliliktir. İşletmenizin nereye gittiğini ve nasıl hedefe ulaşılacağını belirlemenin bir sürecidir, ancak bunun ötesinde çok daha fazla konuyu içerir.

Bir stratejik plan, işletmenizin kim olduğunu tanımlar ve hedeflerinizi başarmak için somut adımları size liste halinde sunar. Beklenmedik olaylar meydana geldiğinde, stratejik bir plan işletmenizin ayakta kalmasına ve yeni fırsatlar bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda değerlerinize ve misyonunuza sadık kalmayı sağlar.

Aslında birçok şirket pandemi döneminde stratejik planlamanın faydalarını gördü. Sağlam bir plana sahip olanlar genellikle kesintilerle başa çıkmada daha dirençli ve hatta yeni fırsatları bile değerlendirdiler.

Stratejik bir plan, genellikle aşağıdaki belirli bileşenleri içeren bir şirketin mevcut durumunu, istenen gelecek durumunu ve bu iki durum arasındaki geçişi nasıl yapılacağını açıklar:

  1. Bir yürütme özeti
  2. Şirket tanımı
  3. Misyon, vizyon ve değer beyanları
  4. İç ve dış çevrenin stratejik analizi
  5. SWOT analizi (SWOT, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler için bir akronimdir)
  6. İş hedeflerinizi ve bunları gerçekleştirmek için projelerin açıklaması
  7. Belirli girişimleri, kimin gerçekleştireceğini, bunları yapmak için bir zaman çizelgesi ve ilerlemeyi izlemek için anahtar performans göstergelerini listeleyen 12 aylık bir eylem planı
  8. Bazı planlar ayrıca uygulamanın nasıl izleneceği ve değerlendirileceği detaylarını da içerebilir.

Stratejik planların planlama dönemi, genellikle üç ila beş yıl olarak kullanılırdı, ancak teknoloji ve pazarlardaki hızlı değişim nedeniyle şimdi şirketlerin daha kısa bir süre olan iki ila üç yıl gibi daha kısa bir zaman dilimi kullanması yaygındır.

Birden fazla iş birimi bulunan şirketler ve bağımsız olarak faaliyet gören işletmeleri denetleyen holding şirketleri genellikle daha uzun süreli kurumsal planlar oluştururlar. Bu kurumsal planlar, genellikle üç ila on yıl sürebilir ve tüm organizasyon için daha geniş amaçları ve pazarlama, insan kaynakları ve finans gibi paylaşılan hizmetleri içeren daha geniş hedefleri belirtir.

Öte yandan, bir stratejik plan, bir şirketin gelecekteki hedeflerini ve mevcut durumdan istenen gelecekteki duruma gitmek için bir eylem planını tasvir eder. Amacı, geleceğe hazır olmak ve büyüme fırsatlarından yararlanmak veya yaptığınız işte daha iyi hale gelmek için takım uyumunu ve karar verme kapasitesini geliştirmektir. Hedef kitlesi ise takımınızdır.

Stratejik planlama sıklıkla ihmal edilse de, şirketinizin başarısı için kritik bir öneme sahiptir.

Deneyimli kadro ve çözüm ortakları ile yol arkadaşınız olmaya hazırız. Sonuç odaklı bir yönetim danışmanlığı firması olarak sektörünüzde etki bırakmanız için kurumunuza özel tasarlanan çözümlerimizle yanınızdayız. BeNova Consulting olarak, bilgi birikimimiz ve sektör deneyimimizle şirketinize farklı bir bakış açısı sunuyoruz!

İletişim Formu
magnifiercross
×