Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur
Kobiler için Büyüme Stratejileri

KOBİ’lerin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri: Gelir Artışı ve İnovasyonun Önemi

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Sürdürülebilir büyüme, günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarında hayatta kalmanın anahtarıdır. Türkiye’de gerçekleştirilen bir araştırmada KOBİ’lerin toplam işletme sayısının %99,8’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak istihdam, ciro, üretim değeri ve katma değerdeki oranları bu rakamın altındadır. Bu verilere göre, KOBİ’ler Türkiye ekonomisinde belirleyici bir role sahiptir ve onların sürdürülebilir büyümesi ülke ekonomisi için kritiktir.

Bununla birlikte, BeNova Consulting’in Genel Müdürü Erdinç Mert, KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapmadıklarını ve bu eksikliğin rekabetçi pazarda onları geride bırakabileceğini belirtiyor. Mevcut ekonomik zorluklar karşısında birçok KOBİ, giderleri azaltma eğiliminde. Ancak bu yaklaşımın çoğunlukla çalışan maliyetlerinden kesinti yaparak gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Kısa vadeli maliyet tasarrufu sağlasa da, gelirlerde bir artış olmadığı için bu yaklaşım, orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Mert, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme için ilk adım olarak maliyetleri kesmek yerine gelirlerini artırmaya odaklanmalarını öneriyor. Bu, hem şirketlerin hem de çalışanlarının faydasına olacak ve sürdürülebilir bir büyüme için sağlam bir temel oluşturacaktır. Sonuç olarak, KOBİ’lerin gelecekteki başarısı, sadece kısa vadeli maliyet tasarrufu yerine, gelir artışı ve inovasyonla sürdürülebilir büyümeye odaklanmalarına bağlıdır.

İletişim Formu
magnifiercross
×