Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur
Kobiler için Sürdürülebilir Büyüme

KOBİ’ler için Sürdürülebilir Büyüme: Gider Kesintisi Değil, Gelir Artırıcı Stratejilere Odaklanmak

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

BeNova Consulting’in Genel Müdürü Erdinç Mert, KOBİ’lerin finansal sıkıntılarla karşılaştığında genellikle gider kesintisi yapmayı tercih ettiklerini belirtti. Ancak Mert’e göre, sürdürülebilir bir büyüme için giderleri azaltmanın ötesine geçip gelirlerin nasıl artırılabileceğine odaklanmak gerekmektedir.

Türkiye’deki KOBİ’ler ekonomik yapı içerisinde önemli bir role sahiptir. Bu küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülke genelindeki işletmelerin neredeyse tamamını, yani %99.8’ini oluşturmaktadır. Ek olarak, istihdamın %72’sini, cironun yaklaşık yarısını ve üretim değerinin %42.7’sini gerçekleştirmektedirler. Bu oranlar, KOBİ’lerin ekonominin can damarı olduğunu ve ekonomik gelişmeye önemli katkıları bulunduğunu göstermektedir.

Ancak Mert, KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklara ve değişen ekonomik koşullara rağmen, finansal kaynaklara daha etkin bir şekilde erişebilmeleri ve inovasyonu benimseyerek sürdürülebilir büyümeyi sürdürebilmeleri için stratejik planlamalarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle global ölçekte yaşanan enflasyonist ortamda, birçok KOBİ’nin ilk tepkisi giderleri azaltma yoluna gitmek olmaktadır. Ancak Mert’e göre bu yaklaşım, kısa vadeli bir çözüm olup, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi tehdit edebilmektedir.

Mert’in belirttiği araştırmalara göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük bir bölümü (%85) gider azaltma stratejisini benimsemiştir. Ancak bu yaklaşım, özellikle çalışan maliyetlerini kısmak ve personeli işten çıkarmak veya ücretsiz izne ayırmak anlamına gelmektedir. Bu, kısa vadede maliyetleri düşürse de, gelirlerde bir artış olmadığı sürece, orta ve uzun vadede şirketlere olumsuz etkilerde bulunabilir.

Sonuç olarak, Erdinç Mert, KOBİ’lerin sürdürülebilir bir büyüme ve başarı elde etmek istiyorlarsa, sadece maliyetleri düşürme yaklaşımından ziyade gelir artırıcı stratejilere odaklanmaları gerektiğini belirtmektedir.

İletişim Formu
magnifiercross
×