Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Dijital Dönüşüm Nasıl Olmalıdır?

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Nedir?

Pazar payını büyütmek ve sektör içerisinde hayatta kalabilmek için dijitalleşme ihtiyacı büyük önem taşımaktadır. Potansiyel müşterilerle doğru kanallardan iletişim kurmayı hedef olarak belirleyen şirketler için dijital dönüşüm şu günlerde kaçınılmaz bir odak noktası haline gelmiş durumdadır. Fakat, dijital dönüşümün ölçülebilir, sonuç odaklı ve sürdürülebilir olması için dijital bakış açısını iyi analiz etmek ve benimsemek gerekmektedir.

Bu süreçte, dijital dönüşüm stratejinizi mevcut durumunuza göre tanımlayarak, dijitalleşme yolunda ilerleme fırsatınızın planlanmasının çok önemli olduğunu da belirtmeliyiz. Dijital dönüşüm sürecini şirket boyutunda analiz etmeden ve stratejik bir plan oluşturmadan hareket etmek farklı boyutlarda sorunlar yaratmaktadır ve yöneticilerin dijital dönüşüm uygulamalarından uzak durmalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, iyi bir strateji izlenmesi dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli adımını oluşturmaktadır.

IDC’nin yaptığı küresel araştırmalar sonucunda sektördeki en önemli 2000 şirketin CEO’larının dijital dönüşümü kurumsal stratejilerine koyma oranı %66 olarak çıkmıştır. Progress raporuna göre CEO’ların herhangi bir sıkıntı yaşamadan dijital dönüşümde ilerlemek için 2 yılları olduğunu düşünenlerin oranı da %85’tir. Bu sebeple genel anlamda dijital dönüşüm stratejilerini iyi kurmak ve bunu planlarlarken süreçleri şirket düzeyinde iyi kurgulamak gerekmektedir.

Dijital Dönüşümün Başarı Faktörleri

Etkili ve verimli olmayan dijital dönüşüm süreçleri, şirketlerin ve CEO’ların dijital dönüşüm projelerinden uzak durmalarına ve bu projelere şüpheci yaklaşmalarına sebep olmaktadır. Dijital dönüşümün bu açılardan başarı faktörleri ilk olarak şirketlerin kaynaklarının dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda kullanılması olmaktadır. İkinci faktör, dijital dönüşüm stratejilerinin ve bu süreçteki ilerlemelerin, izlenebilecek ve bununla birlikte değişiklikler yapılacak şekilde kurgulanması olurken üçüncü faktör de uygulama düzeninin ve ekibin kritik sorumluluklar ile beraber yönlendirilmesi ve çevik bir şekilde ele alınması olmaktadır. Bu üç faktörü şirket özelinde ve dijital dönüşüm vizyonuyla uygulayan şirketlerin rakiplerinin önüne geçerek dijital büyümeleri açısından iyi bir düzen oturttuklarına şahit oluyoruz. Dijital dönüşüme yönelik başarısız olan süreçler; genel anlamda gereken ölçü ve ivmenin küçümsenmesi, şirket yönetiminde ve çalışanlarında bütüncül bir görüşün yokluğu ve dijital dönüşümün etkileri hakkında netlik olmayışından kaynaklanmaktadır.

Şirket genelinde dijital dönüşüm öncesinde sorulması gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorular şirketleri farklı ve başarılı bir dijital dönüşüm yoluculuğuna çıkarmak için elzem sorular haline gelmiştir.

  • Büyüyen pazar koşullarına ve artan müşteri beklentilerine cevap verecek şekilde nasıl büyüyeceğiz?
  • Pazar rakiplerine ve bu karışıklıklara nasıl cevap vereceğiz?
  • İç ve dış organizasyon sürecimizi nasıl basitleştireceğiz?
  • Sınırlı finansal ve insan kaynağımızı nasıl arttıracağız?
  • Yeni ürünleri ve teknolojileri nasıl tasarlayıp/kurgulayacağız?

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin bu soruları cevaplamadan direkt olarak kendilerini dönüşümün içine atmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bu nedenle genel bir strateji oluşamamakta, yapılan harcamalar ve geçen zaman boşa gitmektedir. Söz konusu maliyetleri azaltmak ve dijital dönüşümde başarılı olmak için bu konuda uzman bir danışmanlık şirketiyle yola çıkmak büyük önem arz etmektedir. BeNova Consulting olarak sunduğumuz dijital danışmanlık hizmetimizde öncelikle şirketi analiz ediyor mevcut konumunu belirliyoruz. Sonrasında ulaşılması hedeflenen noktayı tarifliyor, bu noktaya nasıl gidileceğinin yöntemini kurguluyoruz. Bütün bu çalışmalar sayesinde şirketler dijital dönüşümde ulaşmak istediği noktaya çok daha kolay ulaşabiliyor.

İletişim Formu
magnifiercross
×