Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Benova Consulting Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Benova Consulting”)’ne yaptığım iş başvuru ve değerlendirme süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenen kişisel verilerim hakkında Benova Consulting KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

İş başvurusu sürecinde şirketinizle paylaştığım Benova Consulting Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde belirtilen; Ad, soyadı, memleket/doğum tarihi, medeni hali, cinsiyeti, uyruk, fotoğraf, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sürücü belgesi, bitirilen kurlara dair sertifikalar, yabancı dil bilgisi, mezun olunan veya eğitimi devam eden okullara dair bilgiler, askerlik durum bilgisini içeren kişisel verilerimin;

  • Şirket’inize yönelttiğim başvurumun ve işe uygunluğumun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Talep edilen pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi,
  • İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişimin sağlanması,
  • Referans kontrollerinin sağlanması,
  • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olmak üzere Benova Consulting Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda Veri Sorumlusu Benova Consulting tarafından işlenmesini,

İş başvuru sürecinde şirketinizle paylaştığım, yukarıda belirtilen ve Benova Consulting KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde yer alan kişisel verilerimin, iş başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde; ileride açılacak uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere 2 (iki) yıl süreyle Benova Consulting tarafından saklanmasını,

konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak

Açık Rızamla Kabul Ediyorum.

İletişim Formu
magnifiercross
×