Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur
BeNova Consulting ile İhracat Danışmanlığı

BeNova Consulting: Savunma Sanayi ve KOBİ’ler için Uluslararası Piyasalara Açılım Stratejileri

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Erdinç Mert, BeNova Consulting Genel Müdürü olarak, savunma sanayi ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda firmalara dış piyasalara açılma konusunda nasıl bir strateji benimsemeleri gerektiği üzerine önerilerde bulunuyor. Mert, kariyerinin başlangıcında 12 yıl boyunca ASELSAN’da farklı yüksek yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. ASELSAN’daki son dönemlerinde Asya-Pasifik bölgesi için iş geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Ardından uluslararası danışmanlık firması McKinsey’de çalışarak, üst düzey yöneticilere danışmanlık deneyimi kazanmıştır. Türkiye’nin savunma sektörünün danışmanlık ihtiyacını fark eden Mert, BeNova Consulting’i kurmuştur.

Savunma sanayi, hızla büyüyen ve geleceği parlak bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların sürekli değişen dünya ve teknolojiye ayak uydurması gerekmektedir. BeNova Consulting, bu alandaki firmalara doğru bir danışmanlık hizmetiyle değişen pazar koşullarına nasıl adapte olabilecekleri konusunda rehberlik ediyor. Ayrıca, yerli tedarikçileri güçlendirerek savunma sektöründeki bağımsızlığı artırmayı hedefliyor. Savunma sektöründe yeni olacak firmalara ise, bu sektöre nasıl adım atabilecekleri konusunda yol gösteriyor.

Özellikle KOBİ’lere sunulan hizmetler arasında, satış ve ihracat mekanizmasını tanımlama, hedef ülke analizi, ihracat destek ve teşvikleri konusunda danışmanlık yer alıyor. Firma, KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda daha etkili olabilmeleri için satış ve teklif mekanizmalarının tasarımından, satış süreci desteklerine kadar geniş bir yelpazede yardımcı oluyor.

Dijital dönüşüm, günümüzün iş dünyasında kaçınılmaz bir olgudur. Şirketlerin rekabetçi kalmak, pazar payını artırmak ve sürdürülebilir başarı elde etmek için bu dönüşümü benimsemesi gerekiyor. Ancak dijital dönüşümün basit bir süreç olmadığını anlamak esastır. Şirketlerin öncelikle mevcut durumlarını değerlendirmesi, hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri benimseyeceklerine karar vermesi gerekiyor.

Dünya genelinde, bazı sektörlerin, özellikle savunma sektörünün, dijitalleşmeyi tam anlamıyla benimsemedikleri gözlemlenmektedir. Bu, şirketlerin tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir duruma işaret edebilir. Bununla birlikte, bu konuda uzmanlaşmış danışmanlık firmaları, kurumların mevcut durumlarını analiz ederek ve global trendlere bakarak stratejik önerilerde bulunabilir.

‘BeNova Human Capital’ adında bir yapılanma örnek olarak alındığında, bu şirket, insan kaynakları alanındaki değişiklikleri ve dijitalleşmeyi yakından takip etmektedir. Bu tür inisiyatifler, şirketlerin insan kaynağını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Özellikle performans yönetimi gibi alanlarda dijital araçların ve yeni metodolojilerin benimsenmesi, kuruluşların daha verimli ve etkili olmalarını sağlar.

İhracat danışmanlığı konusunda ise, KOBİ’lerin genellikle ihracat için net bir stratejiye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Ancak iyi planlanmış bir ihracat stratejisi, şirketlere yeni pazarlara giriş, satışlarını artırma ve iç pazardaki durgunluk dönemlerini atlatma imkanı sunar. Bu, şirketlerin globalleşen bir dünyada sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri için kritik öneme sahiptir. Ancak ihracatın kendi içinde birçok zorlukla dolu olduğunu unutmamak gerekir. Şirketlerin kaynaklarına, hedeflerine ve stratejik planlarına dayanarak uzun vadeli bir yaklaşım benimsemesi esastır.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm, insan kaynakları yönetimi ve ihracat stratejisi gibi konularda doğru yaklaşımların benimsenmesi, şirketlerin rekabetçi kalmalarını ve başarılı olmalarını sağlar.

KOBİ’lerin yurtdışına açılımı konusunda stratejik bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. Yurtdışına satış yapmadan önce hedeflenen pazarın belirlenmesi, ürün seçiminin yapılması, bütçe ve hedeflerin netleştirilmesi gerekmektedir. İhracat faaliyetlerini yönetirken, bu işe özel bir yetkilinin atanması ve gerekli araçlara erişiminin sağlanması da kritik öneme sahiptir. İlk adımda tüm ülkeleri hedeflemek yerine, potansiyeli yüksek ülkeleri belirlemek ve bu ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek önerilir. Uzaktan ihracatın her zaman pratik olmadığını göz önünde bulundurarak, yurtdışı pazarlara doğrudan erişim için ekip oluşturma ve devlet desteklerini araştırma adımları da önemlidir.

2021 yılında Türkiye, ihracatında ciddi bir artış yaşamış, 170 milyar dolardan 225 milyar dolara çıkmıştır. Bu artışa rağmen ithalatta da bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye’nin 2021’deki ihracatı ithalatını tam olarak karşılayamamış, dış ticaret açığı 46 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

BeNova Consulting, danışmanlık alanında özgün bir yaklaşım sergilemektedir. Firma, danışmanlık hizmetini bütünsel bir yaklaşımla sunmaktadır. Öncelikle hizmet vereceği kurumu ayrıntılı olarak analiz eder ve ona göre aksiyon planı oluşturur. En büyük farklılığı ise uygulama aşamasında da firmaların yanında olmasıdır. 2021, BeNova için savunma ve havacılık sektöründe tanınan bir marka olma anlamında başarılı bir yıl olmuştur. Şirket, 2022’de KOBİ’lere daha fazla hizmet verme hedefiyle hareket etmektedir. Aynı zamanda, ekibi geliştirmeye ve yeni iş birliklerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

İletişim Formu
magnifiercross
×