METODOLOJİMİZ

METODOLOJİMİZ

Üç Aşamalı
Danışmanlık Metodolojimiz

BeNova Consulting olarak, 3 aşamalı danışmanlık metodolojisini kullanıyoruz.

Öncelikli olarak kıdemli danışmanlarımız, firmanızın ön incelemesini ve analizini yapıyor. Bu analiz sırasında, kendi geliştirmiş olduğumuz “5 boyutlu değerlendirme yöntemi” (Five dimensional assessment method) aracını kullanarak; Strateji, Satış, Pazarlama ve Marka İletişimi, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme alanlarında sizi derinlemesine inceliyoruz. Bu yöntemle firmanızın tüm alanlarda yetkinliğini değerlendiriyor; değerlendirmenin ardından da her alan için SWOT (GZFT – Güçlü Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analiz yaparak size sunuyoruz.

Ön inceleme ve analiz aşamasından sonra, firmanızın gelişime açık alanlarını çıkartarak bunlara yönelik çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bir aksiyon listesini çıkartıyoruz. Odaklanacağımız alanda ya da alanlarda neler yapılması gerektiğini, aksiyonlar olarak listeliyoruz. Bunların arasında öncelikli olanları belirliyoruz. Bu aksiyonların hepsini, “etki” oluşturmaya yönelik olarak ortaya koyuyoruz. Aksiyon listesini hazırlarken dünyadaki benzer kurumların, benzer konulara nasıl eğildiğinin analizini de yapıyoruz. Özellikle ekibimizin tecrübesi, çok isabetli analizler yapabilmemizi sağlıyor.

Önceliklendirilmiş çözüm önerilerini çıkardıktan sonra, bütçe / zaman kısıtlarını da göz önüne alarak uygulama takvimi oluşturuyoruz. Uygulama aşamasına geçmeden önce, ekibinizin de içinde olduğu bir “proje ofisi” oluşturuyoruz. Bizler de proje ofisinin bir parçası halinde çalışıyor, uygulama bittikten sonra dönüşümün sürdürülebilir olması adına, uygulama anında sizinle bir takım oluyoruz . Uygulama süreci tamamlandığında, değerlendirme (post-assessment) yaparak elde edilen kazanımları ve sonraki süreçteki hedefleri raporluyoruz.