Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Maliyet Dönüşümü ve Bütçeleme Danışmanlığı

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı
Organizasyonunuzu finansal anlamda inceliyor, bütçeleme mekanizmasını kurgulayarak maliyetlerinizi yönetmenize destek oluyoruz.

Mevcut Finansal Bilanço Analizi

Öncelikli olarak geçmiş dönemlerinize ait finansal sonuçlarınızı, bilanço, nakit akış tablosu ve gelir gider tablolarını inceliyor, gerekli durumlarda yeniden düzenleyerek konsolide ediyoruz. Konsolide tabloları analiz ediyor, geçmiş performansınızı değerlendirerek önümüzdeki dönemdeki beklenen büyümeyi, gerçek kârlılığınızı ve verimliliğinizi gözden geçiriyoruz. Analizlerimiz ve gözlemlerimiz sonucunda finansal anlamda sorunlu alanları tespit ediyor, düzeltme önerilerimizi size raporluyoruz.

Bütçeleme Mekanizmasının Kurgulanması

Bütçe disiplini şirketler için çok önemlidir, üst yönetimin karar alma sürecini kolaylaştırır ve faaliyetlerin etkin bir biçimde denetimini sağlar. İşletmenin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde kullanması ve yönetimin sağlıklı karar vermesini sağlamak için bütçe süreçlerini tanımlıyor ve bütçe mekanizmasını tasarlıyoruz. Bütçeleme takvimi ve disiplinini oluşturuyor, söz konusu disipline uyulmasını sağlamak adına bütçeleme metriklerini (KPI) tanımlıyor, bunu ödül ceza mekanizmasına bağlıyoruz.

Maliyet Düşürücü Yöntemlerin Belirlenmesi

Geçmiş dönemdeki harcamalarınızı (CAPEX ve OPEX) gruplandırıyor, büyük harcama kalemlerine detaylı bir şekilde odaklanıyoruz. Sonrasında, operasyonların kalitesi düşmeyecek şekilde, azaltılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek maliyetleri ortaya çıkarıyoruz. Söz konusu inisayitiflerin her birini özgün proje olarak ele alıyoruz ve uygulama aşamasında maliyetleri takip edebilmek adına mekanizmayı da oluşturuyoruz.

İletişim Formu
magnifiercross